narcissen
datum verslagen gemeente / deelgemeente
10-03-2014 persbericht: Marianne Thieme: GWD moet overkapt
juni 2011 cie. EHMV Openbare Overlegvergadering 22 juni 2011 punt 6.
inzake overkapping 's-Gravendijkwal / Motie Harreman /kaderbrief
(zie de video met inspreek moment van B.O.O.G.)
02-05-2011 schriftelijke vragen VVD en CDA: o.a. over huisvesting oude HBS
2011 3x weth. mevr. Kriens met uitstel begroting overkapping
28-10-2010 Unanieme steun vanuit de deelgemeenten Rotterdam Centrum en Delfshaven om de overkapping 's-Gravendijkwal door te zetten!
25-10-2010 motie Centrumraad aan de gemeenteraad inzake overkapping (De raad van de deelgemeente Centrum blijft de bewoners van de 's-Gravendijkwal onvoorwaardelijk steunen!)
07-10-2010 B&W aan raad inzake niet doorgaan overkapping
aug-2010 Gebiedsontwikkeling Middelland - Oude Westen: Uitwerkingsfase 's-Gravendijkwal - Henegouwerlaan + bijlage verkeersstromen
18-02-2010 motie 609 's-Gravendijkwal - Henegouwerlaan aangenomen
18-02-2010 brief wethouder Vervat aan ESHMV inz. informeren herinrichting 's-Gravendijkwal - Henegouwerlaan
17-02-2010 brief B&W aan raad inz. uitvoeringsfase 1 en planvorming fase 2 overkapping
05-02-2010 van college aan cie. ESMV, herinrichting 's-Gravendijkwal-Henegouwerlaan
03-02-2010

brief van wethouder Vervat aan cie. ESMV, Informeren inzake herinrichting 's-Gravendijkwal
zie plan gemeente analyse verkeerseffecten
zie plan herinrichting GDW
zie plan verkennning bewonersvariant

29-01-2010 brief Centrumraad pro overkapping
03-12-2009 motie Hagenaars: Verkeer in goede banen leiden
30-01-2009 brief van wethouder Baljeu aan de raad inzake de tunnel
juli 2008 een brief van b en w over de stand van zaken moties 's-Gravendijkwal en aanbieding rapportage
 "Naar een beter stadsklimaat voor de 's-Gravendijkwal/Henegouwerlaan"
(bron: website Gemeente Rotterdam)
mei 2008 Een verkenning naar de mogelijkheden voor overkapping en ondertunneling
(bron: website Gemeente Rotterdam) (bestand van 15 mB !)
29-11-2007 Terugblik Raadsvergadering 29 november 2007 (verslag van de gemeenteraadsvergadering);
bron: website Gemeente Rotterdam
29-11-2007 motie 3926 Pastors ondertunneling 's-Gravendijkwal aangenomen
29-11-2007 motie 3925 Harreman e.a. overdekking 's-Gravendijkwal aangenomen
sep 2007 nota GWD tunnelcommissie
11-09-2007 brief B&W: plannen voor de 's-Gravendijkwal
sep-2007 Quickscan dS+V september 2007
juni-2007 Voorzitters deelgemeenten bieden reactie op de stadsvisie aan
01-05-2007 van college aan commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen inzake notitie B.O.O.G.
25-04-2007 De brief die vier deelgemeenten aan Wethouder Karakus hebben gestuurd ivm Stadsvisie
21-03-2007 Tekst die B.O.O.G. heeft ingesproken in de vergadering van de gemeenteraadscommissie voor
Fysieke Infrastructuur.
21-03-2007 De notulen van diezelfde vergadering van de raadscommissie FIBS. Groen Links en Leefbaar Rotterdam spraken zich bij die gelegenheid formeel uit voor de ondertunneling van de
's-Gravendijkwal.
15-04-2007 een impressie van de Centrumraad n.a.v. de B.O.O.G./Boulevard bijeenkomst
12-03-2007 notulen van de vergadering van de Centrumraad dd 12 maart 2007, waar B.O.O.G. heeft ingesproken en een motie met grote steun voor de 's-Gravendijkwal werd aangenomen
16-03-2007 impressie van een werkbezoek van de SP-fractie aan Middelland en 's-Gravendijkwal
12-03-2007 motie PvdA over ondertunneling van de 's-Gravendijkwal
nov 2006 persbericht lichtboog
28-06-2006 De jaarverslagen van B.O.O.G. 2004 en 2005. Reacties zijn altijd welkom via ons e-mail adres.
26-07-2005 Een brief van B&W over de 's-Gravendijkwal aan de Raadscie Bestuur en Veiligheid
16-06-2005 Een bericht dd 16 juni 2005 van het College aan de Gemeenteraad betreffende rapportage luchtkwaliteit 2003
21-04-2005 een fragment uit het verslag Raadscie. B&V van 21 april j.l. toen BOOG heeft ingesproken
21-04-2005 Uitgewerkte tekst van het inspreken bij Raadscommissie Bestuur en Veiligheid in haar Openbare vergadering  (vragenhalfuurtje) van 21 april 2005
09-12-2004 verslag bijeenkomst Finse Kerk d.d. 9 december 2004 (red. B.O.O.G.)
17-06-2004 verslag van de openbare overlegvergadering van de cie. Bestuur en Veiligheid
14-06-2004 BOOG notitie aan raadscommissie bestuur en veiligheid inzake drugsoverlast
27-01-2004 BWO verslag raadscie.

 

naar boven