narcissen
notities overkapping 's-Gravendijkwal
Juni 2006: B.O.O.G. heeft een speciale werkgroep die zich richt op de mogelijkheden die ondertunneling
van de 's-Gravendijkwal zou kunnen bieden aan de straat en zeker ook aan de aangrenzende wijken.
   
aug- 2010 Gebiedsontwikkeling Middelland - Oude Westen: Uitwerkingsfase 's-Gravendijkwal - Henegouwerlaan + bijlage verkeersstromen
Deze nota is naar de raad gegaan. Daarin zijn door heel hard werkende creatieve ambtenaren en zeer betrokken bewonersvertegenwoordigers mooie oplossingen gevonden. Die oplossingen moesten passen binnen een groot aantal dwingende kaders: milieueisen, tunnelveiligheid, verkeersafwikkeling, beperkte ruimte, oude tunnelbak, oude panden, bomenrijen. De argumentatie die B.O.O.G. heeft gepubliceerd in de rapporten Win(ge)west (2007) en Hart van West (2010) (hieronder op deze site te vinden) is vrijwel overgenomen.
febr- 2010 Van Win(ge)west tot hart van west
Pleidooi voor overkapping en herinrichting 's-Gravendijkwal: een sociaal-economische impuls voor Rotterdam centrum-west, februari 2010 (Het bestuur van B.O.O.G. wil stadssocioloog Saskia Naafs MSc hartelijk danken voor haar bijzondere inzet voor deze notitie: teksten en aanvullend onderzoek zijn van haar hand. Vooronderzoek en eindredactie zijn door leden van de tunnelcommissie B.O.O.G. uitgevoerd.)
26-04-07 Notitie ten behoeve van de discussie over ondertunneling Tunnelcommissie
jan- 2007 notitie Win(ge)west opgesteld door B.O.O.G.