narcissen
disclaimer
De webmaster is niet aansprakelijk voor de vorm of inhoud van de site, evenmin voor de geplaatste artikelen, foto's en/of correspondentie, in welke vorm dan ook.
Evenmin is hij aansprakelijk over de snelheid waarmee artikelen geplaatst moeten worden, danwel verwijderd.
Ook de inhoud en werking van downloads en externe links vallen niet onder de verantwoording van de webmaster.
Zonder opgaaf van redenen kan de webmaster en/of B.O.O.G. ingezonden brieven, foto's, berichten, etcetera weigeren te plaatsen, danwel alsnog verwijderen.