narcissen
B.O.O.G. bericht van 25 november 2014

"MINISTER DENKT MEE OVER AANPAK 's-GRAVENDIJKWAL" (AD/RD 25-11-2014)

 

Voor de bewoners van de 's-Gravendijkwal en de aangrenzende wijken Oude Westen en Middelland is dit een positief bericht en B.O.O.G. is blij dat het huidige College concrete stappen voor onze gezondheid lijkt te willen zetten.

 

Langzaam maar zeker (?) begint het te dagen bij de Rotterdamse en ook de landelijke politiek dat de 's-Gravendijkwal een verkeersriool vormt dat niet meer van deze tijd is. Vandaag stond in het Algemeen Dagblad het bericht dat minister Schultz overweegt een financiele bijdrage te leveren aan het oplossen van het probleem 's-Gravendijkwal, een van de meest smerige straten van Nederland. Vorige week vertelde wethouder Langenberg namens B&W tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad, dat er een G4 overleg zou plaatsvinden waarbij de grote steden om hulp vragen, omdat zij erkennen dat zij niet zelf de oplossing voor dergelijke hardnekkige vervuilingsproblemen kunnen realiseren.

 

B.O.O.G. dringt al jaren aan op zoeken naar geld bij het Rijk, heeft ook contact gehad met politici gehad hierover, wat tot Kamervragen heeft geleid. Na het Rijk moet er aangeklopt worden bij de EU, want in heel veel landen zijn oplossingen voor binnenstedelijke verkeersaders mede gefinancierd door de EU. Dus waarom in onze stad niet?

 

B.O.O.G. gaat wel kritisch volgen of het geld van het Rijk ook echt aan een oplossing wordt besteed. Het gevaar van een halfzachte ''oplossing'' loert voortdurend. De lokale politiek speelt nog met het idee van een beetje oprekken van milieuzones; de minister heeft het over schermen (…huh…?...midden tussen twee wijken?). We zullen de minister het stedenbouwkundig rapport Win(ge)west sturen, dat B.O.O.G. in 2007 al publiceerde (zie elders op deze site ''notities overkapping''). Mede op basis daarvan heeft de gemeenteraad uiteindelijk een herinrichtingsplan aangenomen, dat was ontwikkeld door ambtenaren in nauwe samenwerking met bewoners en voorzag om de 's-Gravendijkwal te verdiepen en te overkappen. Dat Collegevoorstel werd unaniem aangenomen (graag beter opletten, journalisten van AD!). Helaas trad een nieuw College aan dat zich verstopte achter een hoge kostenraming en vervolgens niets voor elkaar kreeg, behalve een mager vrachtwagen verbod dat eerdaags ingaat en een door B.O.O.G. niet serieus genomen ideetjescarrousel die nog doordraait en waarbij men over pergola's spreekt (huh?...schaamgroen?). B.O.O.G. heeft de afgelopen jaren meerdere malen aan de gemeenteraad en het college laten weten dat er wat ons betreft maar twee smaken zijn: Plan A alsnog de overkapping realiseren of Plan B alle verkeer uit de tunnelbak halen (die herinrichten) via een stedelijk verkeersplan dat heel andere verkeersstromen organiseert ( het zg. ''inprikmodel'' dat veel steden hanteren).

 

De 's-Gravendijkwal (en het verlengde ervan de Henegouwerlaan, die als een geheel gezien moeten worden) is het meest nijpende luchtvervuilingsprobleem van Rotterdam en daardoor ook een soort symbool voor de ongezonde situatie waarin bewoners van deze stad leven. Uit de petitie die B.O.O.G. samen met andere bewonersgroepen uit de wijken Middelland en Oude Westen vorig jaar heeft georganiseerd (ruim 2400 handtekeningen zijn aangeboden aan de burgemeester), is uiteindelijk de actiegroep Adem-in-Rotterdam gevormd. Eerder is op deze site al over Adem-in gerapporteerd, onder meer de geweldige mondkapjes-actie. Afgelopen week hebben de stadsguerilleros van Adem-in weer toegeslagen: langs de smerigste wegen staan felgekleurde ''doodskisten'' met opschriften als 30% meer ASTMA in Rotterdam of 3 jaar eerder dood door uitlaatgassen in 010. Op de 's-Gravendijkwal lukte het niet om de plakkaten te plaatsen, omdat stadbeheer het tegenhield, maar er staan nog wel heel wat noodkreten verspreid over de stad. De actie heeft goede PR opgeleverd en oa Hart van Nederland gehaald. Zie www.ademinrotterdam.nl.

artikel AD dd 25-11-2014

 

Hoe dan ook wil B.O.O.G. - en willen vele anderen - àf van een antiek binnenstedelijk verkeersriool waar het verkeer elke dag urenlang uitlaatgassen de dichtbevolkte wijken in stuurt. Het goede nieuws van vandaag is, dat de opening naar de nationale schatkist is gemaakt.

 

B.O.O.G. bestuur en tunnelcommissie

 

  terug naar alle berichten...

  terug naar huispagina...