narcissen
B.O.O.G. bericht van 24 januari 2011

Huisvesting Bijzondere Doelgroepen Rotterdam
pleidooi voor eerlijke methodes & afbouwen op de 's-Gravendijkwal

Op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 27 januari 2011 staat het onderwerp Huisvesting Bijzondere Doelgroepen. Bij de raadstukken zitten een zonekaart waaruit duidelijk blijkt dat de 's-Gravendijkwal in het hart van de overbelaste zone aan de noordelijke Maasoever zit en dat de straat dus in aanmerking zou moeten komen om zo snel mogelijk afbouw van de zorgpanden te krijgen. Bij de raadsstukken zit ook een voorstel voor een protocol. B.O.O.G. is sinds 2004 bezig met de overmaat aan opvang in ons gebied. Daardoor hebben we de nodige kritiek, vooral omdat het protocol uitgaat van de belangen van de opvangsector en niet van bewoners/ondernemers. Bovendien zijn de rollen van veiligheidsambtenaren (stadsmarinier of politie) te licht in het protocol opgenomen. Het protocol bouwt stiekemheid in, want het is gebaseerd op NIMBY effecten. B.O.O.G. is van mening dat openheid anno 2011 geboden is en dat met de zonekaart in de hand voor iedere Rotterdammer duidelijk te maken is dat de opvang niet eerlijk over de stad verdeeld is. Ook bepleiten we dat de 's-Gravendijkwal heel hoog in de lijst van afbouwgebieden zou moeten staan en dat de gemeente daar beleid op zou moeten maken. Dus het plan dijkversterking van de stadsmarinier dat ism met B.O.O.G. ontwikkeld is, moet het stadsbestuur krachtig willen uitvoeren, ook als dat wat kost. B.O.O.G. heeft de gemeenteraad een memo gestuurd met argumenten voor deze standpunten.

B.O.O.G.-bestuur

 

  terug naar alle berichten...

  terug naar huispagina...