narcissen
B.O.O.G. bericht van 8 november 2011

Beste bewoners van de 's-Gravendijkwal,

Een paar dagen geleden kregen alle bewoners aan de oneven zijde van de 's-Gravendijkwal een brief in de bus van Wethouder Verkeer van Rotterdam. De wethouder kondigt aan dat de parkeertijden worden gelijk getrokken met de tijden van de overkant van de straat.

B.O.O.G. heeft vanaf begin 2008 met irritatie gereageerd op de plotselinge en ondoordachte verandering van de parkeertijd aan de Delfshaven-zijde naar 18.00 uur. Een simpele gedachte: ''we schakelen alle parkeertijden van de deelgemeente gelijk'' veroorzaakte flinke problemen aan de rand van die deelgemeente. De parkeervakken waren vanaf dat moment 's avonds altijd bezet door bezoekers van de vele horecagelegenheden in de omgeving die gratis wilden parkeren. Daardoor konden bewoners die voor een vergunning betalen niet meer terecht in de omgeving van hun huis. Het heeft de afgelopen bijna 4 jaar (!!) flink wat vasthoudendheid van het B.O.O.G. - bestuur gevergd om ten eerste ambtenaren, deelgemeentebesturen en - via de DB's - de wethouder te overtuigen van de onhandigheid van de maatregel en om ten tweede ook nog een correctie doorgevoerd te krijgen.

De nu gekozen oplossing vindt B.O.O.G. bepaald niet ideaal omdat het parkeerprobleem nu de achterliggende straten in wordt geschoven. Wij hebben, samen met de deelgemeente-voorzitters, aangedrongen op een beter doordachte correctie: "trek de grens bij de Claes de Vrieselaan of beter nog bij de natuurlijke grenszone van de Heemraadssingel''. Maar daar wilde de wethouder niet aan.

Tenslotte hecht het B.O.O.G. bestuur er ook aan hier toe te lichten dat de taxistandplaatsen die voor coffeeshop Nemo (hoek 's-Gravendijkwal en Nieuwe Binnenweg) voor overlast zorgden, tegen ons advies in verplaatst zijn naar de 's-Gravendijkwal nabij OQ. Het verplaatsen van overlastgevende zaken naar een gebied dat even zeer onder druk staat, vinden wij een onverstandige maatregel. Helaas hebben we de DB's van de deelgemeenten daar niet van kunnen overtuigen. Wel is ons toegezegd dat het over een proefperiode van een jaar gaat.

B.O.O.G. bestuur 8 november 2011

 

  terug naar alle berichten...

  terug naar huispagina...